Köpa

Vad händer vid köp?

1. Upprätta ett konto i spansk bank

2. Skaffa ett NIE-nummer, ett spanskt identitetsnummer för utländska medborgare. Vi hjälper till med det.

3. När du hittat din fastighet betalas en reservationsavgift på  3.000€ för att få fastigheten bort från marknaden. Då är det endast du som kan köpa fastigheten ev. prisändringar kan inte göras ifrån säljare.

4. Köpekontrakt skrivs inom cirka 14 dagar från det att reservationsavgiften lagts. Då betalas också de resterande 10 procent av fastighetens pris i handpenning till säljaren minus reservationsavgiften.

5. Om man inte fullföljer köpet för att man har ändrat uppfattning, återbetalas inte handpenningen. Om köpet inte fullföljs av annan anledning är det också viktigt att ha juridisk hjälp från start för att försäkra sig om att få igen handpenningen. Vi rekommenderar att du anlitar en advokat eller jurist som kan informera om alla lagliga och skattemässiga frågor vid såväl en försäljning som vid ett köp.

6. Tillträde till fastigheten sker samma dag som lagfarten skrivs under. Lagfarten undertecknas av båda parter hos notarius publicus. Alla inblandade parter förbereder ärendet. Om du inte har möjlighet att närvara själv är det möjligt att ge din advokat fullmakt att underteckna lagfarten.

7. När lagfart utarbetats sker registrering.

8. Din advokat kommer att, å dina vägnar, betala alla skatter relaterade till köpet och ta hand om alla formaliteter angående registreringen av lagfarten. Den slutgiltiga registreringen av lagfarten tar mellan en till tre månader.

Kostnader vid fastighetsköp i Spanien Kostnaderna vid köp av fastighet beräknas till cirka 13-14 procent av den totala köpeskillingen. (IVA d v s moms, notarie, registrering samt övriga lagstadgade kostnader.) Kostnader för tillståndsavgifter för till exempel el, vatten och telefon tillkommer. Ovanstående tillvägagångssätt kan från tid till annan förändras. Vi kan inte ansvara för att förändringar sker när det gäller skatter, avgifter och andra faktorer.